Chuyên mục: Giới Thiệu

(CHIA SẺ) ROM COMBINATION VÀ ROM FULL CHO S8 PLUS HÀN G955N

(CHIA SẺ) ROM COMBINATION VÀ ROM FULL CHO S8 PLUS HÀN G955N DOWNLOAD: COMBINATION: – COMBINATION_FA70_G955NKSU1AQF1_CL11405575_QB13828487_REV00_user_mid_noship.tar.md5.tar –COMBINATION_FA70_G955NKSU2ARH1_CL11813299_QB19338940_REV00_user_mid_noship.tar – COMBINATION_FA70_G955NKSU3ARI1_CL11813299_QB19764174_REV00_user_mid_noship.tar.rar FULL FILE: – G955NKSU1CRB7_G955NOKR1CRB7_LUC_8.0_FULL.zip – G955NKSU2CRF5_8.0.0_LUC_5Files_Firmware.zip – G955NKSU3CRI3_8.0.0_KTC_5Files_Firmware_VNFILE.NET.rar  
error: Content is protected !!