Giải pháp fix cảm ứng J730 (J7 Pro)

Khi các dòng máy J730 hay gọi là J7 pro cập nhật android 8.1 (U5), đối với những máy đã thay màn hình dòng 2 ic sẽ phát sinh lỗi không cảm ứng được, đây là bài hướng dẫn cho các bạn fix lỗi này:

Đối với máy bị tk FRP
– Nạp combin
– Nạp stock 2 file ( AP – HOME CSC)
– Bạn lấy cáp OTG và chuột USB cắm vào máy rồi điều khiển đến tùy
chọn nhà phát triển mở OEM
– Nếu vào tùy chọn nhà phát triển không có mục OEM
– Bạn dùng micrale crack xóa như hình:

– Xóa xong máy chạy được 1 đoạn dừng
– Bạn thoát download rồi vào lại download nạp file
J730G_OEM_LV5.tar
– Máy lên bình thường và vào mở oem
– Đưa máy về download nạp file
– twrp_3.1.1_1_sm-j730gm_25817
– chú ý khi nạp : twrp_3.1.1_1_sm-j730gm_25817
– các bạn bấm start trên ODIN phải giữ luôn 3 phím
– VOLUME+ – HOME – POWER
– Nạp xong máy mới vào được chế độ TWRP
– Wipe – format data
– Nó hỏi pass bạn nhập yes
– Bước này bắt buộc không máy up xong sẽ bị treo
– Xong chép rom cook : J730G J730GM_Fix_Touch.zip
– Intall vào là thấy rom
– Trường hợp nếu vào chưa thấy rom bạn rút cáp và reboot vào lại chế độ
twrp bằng 3 phím vomue + – home – power
– Rồi vào intall sẽ thấy rom
– Khi cài các bạn next ko phải tích j sau khi xong máy sẽ ok
– Cảm ơn ae đã ủng hộ host support file

Link: – Miracle crack:https://drive.google.com/drive/folders/1DEexxvmqKlR7OQ20gSzLFDxx0QFuCuUs
– J730G_OEM_LV5.tar https://drive.google.com/file/d/1HfXxgCT4ZTJXeeciPzNiwu7ZwSKvaXZd/view
– Rom Fix Touch qua odin: https://drive.google.com/file/d/1bPaugTaHRdPRI4TrqkZ600EUmfvQIoW0/view
– Combination J730G U5:https://drive.google.com/file/d/1RcRe035XgRmT-23mKs67-HbfPI1wwBM-/view
– Full file J730G U5: https://drive.google.com/file/d/1HfXxgCT4ZTJXeeciPzNiwu7ZwSKvaXZd/view

– TWRP J730G/GM: DOWNLOAD

CÁM ƠN A HOÀNG HIỆP – TEAM SUPPORT HOSTFILE ĐÃ GỬI HƯỚNG DẪN!

Leave a Reply

error: Content is protected !!